Z pewnością wiele osób budujących dom lub przeprowadzających generalny remont miało do czynienia z takim problemem: po ukończonych pracach pozostaje wielka sterta śmieci, w dodatku odpadów zmieszanych i nie wiadomo, jak się ich pozbyć. Każdy rodzaj śmieci – gruz, papier, folia czy drewno, ma własny sposób utylizacji, może to być więc nie lada problem. Warto zatem dowiedzieć się, jak uniknąć takich kłopotów.

O czym trzeba pamiętać?

Pozbywanie się odpadów zmieszanych jest znacznie bardziej skomplikowane niż utylizacja odpadów segregowanych. Śmieci powstające podczas każdej budowy reprezentują różne typy materiałów i na pewno nie można ich wszystkich załadować do komunalnych pojemników czy też spalić w piecu, gdyż jest to nielegalne i sprzeczne z zasadami ochrony środowiska, w niektórych przypadkach też zupełnie niemożliwe.
Korzystając z oferty firmy wywożącej odpady, trzeba zaś pamiętać, że nie zawsze wchodzi w grę zutylizowanie odpadów zmieszanych, gdyż niektóre materiały mogą być nieprzyjmowane na wysypiskach. W innych wypadkach koszt takich usług może być wysoki. Na szczęście jednak jest prosty sposób na to, by uniknąć kłopotliwej hałdy zmieszanych odpadów.

Sprzątanie na bieżąco najlepszym sposobem na wygodę i oszczędność

Sterta zmieszanych śmieci po budowie czy remoncie to nie tylko kłopot z tym, jak się ich pozbyć, ale też gwarancja wysokich kosztów, także jeśli chodzi o koszty ładowania – trudno jest samodzielnie pozbyć się zalegających odpadów w dużej ilości. Najprostszym więc, co można zrobić, by nie doprowadzić do takiej sytuacji, jest sprzątanie na bieżąco.
Dobrym pomysłem jest segregowanie odpadów, na przykład na czysty gruz i gruz zanieczyszczony, czyli z wszelkimi innymi odpadkami, jakie powstają podczas prac budowlanych i remontowych. Od razu warto pomyśleć o podstawieniu kontenera na gruz lub odpady zmieszane i wrzucanie do niego śmieci od razu, gdy się pojawiają.
Pozwala to uniknąć nie tylko kłopotliwego (i nieestetycznego) składowania śmieci po budowie, ale też wysokich kosztów ładowania odpadów do pojemnika, bo po prostu usługa taka nie będzie potrzebna.

Kwestia kosztów

Zaproponowane rozwiązanie jest zdecydowanie korzystne pod względem cenowym, bez względu na to, czy wybierze się kontener na odpady zmieszane czy na gruz czysty. Sprzątanie na bieżąco pozwala przede wszystkim uniknąć kosztów związanych z kłopotliwą utylizacją zalegających śmieci różnego gatunku i z dodatkową usługą w postaci ich ładowania. Co istotne, do takich kontenerów można wrzucać nie tylko typowe śmieci budowlane, ale też odpady powstające po remontach, na przykład stare meble.
Przykładową ofertę na usługi związane z wywozem gruzu w okolicach Krakowa znajdziesz na stronie firmy DPR.